Waarom is regelmatig stemmen noodzakelijk?

Mede beïnvloed door de akoestiek van de kamer waarin zich de piano of vleugel bevindt, wordt de klank van het instrument veroorzaakt door het in trilling brengen van stalen snaren, welke trilling via een klankbord (zangbodem) versterkt en hoorbaar wordt. De klanken die het instrument voortbrengt hebben een bepaalde frequentie (aantal Herz) die de toonhoogte bepaalt. Hoofdzakelijk door de wisselingen van temperatuur en vochtigheidsgraad gaat de zangbodem krimpen en uitzetten waardoor de snaarspanning verandert. Door deze veranderende snaarspanning wordt het instrument onzuiver. De pianostemmer kan, door te draaien aan de stempennen, deze snaarspanning weer corrigeren. Een piano of vleugel ontstemt voornamelijk door seizoensinvloeden en in veel mindere mate door het al of niet bespelen van het instrument. Door de vier jaargetijden behoort u het stemmen van uw instrument feitelijk 4 x per jaar te laten doen omstreeks het wisselen van de seizoenen. Het is tegenwoordig gebruikelijk om de piano of vleugel 3 keer en soms maar 2 keer per jaar te laten stemmen. Hierdoor is het helaas niet mogelijk om het gehele jaar een zuiver klinkende piano of vleugel te bespelen. Daarentegen kan een onzuiver instrument de oorzaak zijn dat u minder plezier beleeft aan het pianospelen. Dat het stemmen belangrijk is behoeft waarschijnlijk geen betoog maar wat de pianostemmer ook kan zien is het ontstaan van kleine 'probleempjes' en deze dan verhelpen voordat ze grote problemen veroorzaken.

stemmenshowroomshowroomshowroom

Technische onderhoud?

Naast de reguliere stembeurten aan uw instrument is het ook noodzakelijk om eens in de 5 à 10 jaar het mechaniek te onderhouden. Dit mechaniek, met meer dan 6000 onderdelen, is op diverse punten aan slijtage onderhevig. Door dit onderhoud kunnen wij de slijtage zoveel mogelijk beperken. Ook wordt de klank na een aantal jaren onregelmatig. Dit gebeurt door het inspelen van de hamerkop. Door de snaren ontstaan er groeven in het hamervilt. Worden deze te diep dan moeten de hamerkoppen worden bijgewerkt (schuren) waardoor er weer een optimale toon ontstaat.  Verder worden alle onderdelen van het mechaniek en het klavier tijdens de onderhoudsbeurt schoongemaakt en afgeregeld. Als laatste wordt de hamerkop van de piano of vleugel geïntoneerd. Hierdoor wordt de klank zoveel mogelijk geëgaliseerd. Bovenstaande werkzaamheden kunnen aan huis gebeuren en duren ± één werkdag.

CONTACT

AMSTERDAM
Marnixstraat 252
1016 TL Amsterdam
T 020-622 14 04
E amsterdam@clavis.nl

NIEUWEGEIN
De Liesbosch 4 b
3439 LB Nieuwegein
T 030-231 42 12
E nieuwegein@clavis.nl

APELDOORN
Korenstraat 53
7311 LN Apeldoorn
T 055-521 99 38
E apeldoorn@clavis.nl